Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31.03.2021 r.


W załączeniu prezentujemy Państwu, zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnienia kultura fizycznej w 2021 r.