Informacja Wójta Gminy Rogóźno o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Gminy Rogóźno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Gminy Rogóźno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.