Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych Kłódka oraz Zarośle na terenie gminy Rogóźno z dnia 24.05.2021 r.


W załączeniu przedstawiamy Państwu Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Rogóźno.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.