Gminna dotacja dla OSP Rogóźno na uzyskanie certyfikatu dopuszczenia CNBOP dla samochodu Mercedes 1234.


Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno podpisała z OSP Rogóźno umowę dotacji w kwocie 21.000 zł, na podstawie której sfinansowana zostanie modernizacja zabudowań pożarniczych i uzyskanie świadectwa dopuszczenia pojazdu Mercedes 1234 przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Świadectwo dopuszczenia pozwoli druhom-ochotnikom z OSP Rogóźno na włączenie pojazdu do podziału bojowego i tym samym jego udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszego samorządu.