Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie.


W dniu 08.06.2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Rada Społeczna jest organem opiniodawczo – doradczym Kierownika GOZ w Rogóźnie. Na posiedzeniu jej członkowie zaopiniowali pozytywnie wykonanie planu finansowego za 2020 rok, podział zysku za 2020 rok, a także plan finansowy na rok 2021.
Skład nowej Rady Społecznej przedstawia się następująco:
– Mariusz Szczubiał – osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Rogóźno jako przewodniczący;
Katarzyna Dudek – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
– Hanna Hydzik – przedstawiciel Rady Gminy Rogóźno;
– Jacek Kamiński – przedstawiciel Rady Gminy Rogóźno;
Kamilla Marszałek – przedstawiciel Rady Gminy Rogóźno.
Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy pogratulował wyboru nowo wybranym członkom, życząc im jednocześnie wielu cennych inicjatyw, które przysłużą się poprawie opieki zdrowotnej naszych mieszkańców. Podziękował również członkom Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie minionej kadencji za dotychczasowi udział w pracach tego gremium: Pawłowi Żuchowskiemu; Annie Pulkowskiej; Ryszardowi Lipowskiemu; Renacie Pokorskiej oraz Joannie Halik.