PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Dotyczy: przerw w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

15.06.2021 w godz. 730-1300 Stacja: Kornatowo 1

16.06.2021 w godz. 900-1300 Stacja: Obory 4

16.06.2021 w godz. 930-1730 Stacja: Zarośle 2

21.06.2021 w godz. 900-1500 Stacje: Wałdowo 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Ruda 8, 12

Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy