Zgłoszenie do debaty Gmina Rogóźno za 2020 rok


W oparciu o art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Rogóźno – Krzysztof Polesiak Przedstawił Radzie Gminy Rogóźno w ustawowym terminie, tj. do 31 maja 2021r. raport o stanie Gminy Rogóźno za 2020r. Raport o stanie gminy będzie przedmiotem debaty na najbliższej sesji, która odbędzie się 22 czerwca 2021 roku od godz. 10.00. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rogóźno mogą brać udział mieszkańcy gminy (osoby zamieszkujące na terenie Gminy Rogóźno). Udział w debacie uzależniony jest od dokonania do dnia poprzedzającego sesję, tj. 21 czerwca 2021r. zgłoszenia dokonanego na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Rogóźno. Zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami musi zostać poparte przez co najmniej 20 osób. Na dowód poparcia osoba zamierzająca wziąć udział w debacie powinna przedstawić listę z podpisami. Formularz listy poparcia jest dostępny do pobrania poniżej lub w biurze Rady Gminy. Kolejność udziału w debacie zależy od złożenia zgłoszenia. W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób, chyba, że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby. Zachęcamy do udziału w debacie.

Załącznik można pobrać również z BIP Urzędu Gminy Rogóźno – kliknij tutaj.