Granty dla organizacji pozarządowych.


ℹ️ Możliwość zdobycia grantu w wysokości do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz do 10 000 tysięcy dla młodych organizacji planujących działania w określone w regulaminie, jako priorytetowe sfery pożytku publicznego.
ℹ️ Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start?
Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?
Zgłoś się na spotkanie informacyjne w swojej miejscowości: (lokalizacje podane są pod 2 linkami)
ℹ️ W ramach Inicjuj z FIO 3.0 dotację możesz przeznaczyć m.in:
✅ na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,
✅ sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,
✅ podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,
✅ opracowanie merytorycznych planów rozwoju,
✅ adaptację lokalu.
ℹ️ W ramach Inicjuj z FIO 3.0na spotkaniach i szkoleniach nauczysz się:
✅ Jak napisać projekt
✅ Jak zdefiniować cele
✅ Jak przygotować budżet
ℹ️ DLA KOGO:
✅ Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 60 miesięcy, których budżet za ostatni rok wynosi nie więcej niż 30 tysięcy złotych,
✅ Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne,
✅ Dla grup samopomocowych – sąsiedzkich, osiedlowych itp.
Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 3.0” na stronie www.tlok.pl i pod nr tel. 797 656 053
e-mail: fio3@tlok.pl