Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).


Urząd Gminy Rogóźno informuje, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Rogóźno (wniosek dostępny pod adresem: https://ceeb.gov.pl/

W przypadku budynków już istniejących właściciel ma 12 miesięcy na przekazanie deklaracji. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej niezbędnych informacji można uzyskać na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Pomocą przy wypełnianiu deklaracji służą także pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Rogóźno.

 

Dokumenty do pobrania:

Informator Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – kliknij

Deklaracja-A-30.06.2021 – budynki i lokale mieszkalne – kliknij

Deklaracja-B-30.06.2021 – budynki i lokale niemieszkalne – kliknij