Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rogóźno z dnia 09.09.2021 r.


W załączeniu przedstawiamy Państwu ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Rogóźno. Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem.

Jakość wody