Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rogóźnie.


Dnia 3 września 2021 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruczku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Rogóźnie. W Zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rogóźno oraz zaproszeni goście.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rogóźnie przedstawia się następująco: Prezes Zarządu – Krzysztof Polesiak; Wiceprezes Zarządu – Marcin Strużyński; Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Marszałek; Komendant Gminny – Rafał Rusoń; Sekretarz – Mariusz Jurek; Skarbnik – Maciej Gachewicz. Członkowie Zarządu: Wiesław Ciepliński, Paweł Watkowski, Piotr Zieliński, Zdzisław Szczygieł, Zdzisław Pless, Krzysztof Gajkowski, Mateusz Dziarski oraz Miłosz Marszałek.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP: Przewodniczący Komisji – Ryszard Lipowski; Wiceprzewodniczący Komisji – Mieczysław Pąsiek; Sekretarz Komisji – Tadeusz Kozłowski.

Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano następujących przedstawicieli: Wiceprezes Zarządu – Marcin Strużyński; Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Marszałek.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP zostali: Krzysztof Polesiak, Marcin Strużyński oraz Grzegorz Marszałek.

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Komendanta Gminnego ZOSP RP złożono podziękowania Dh Janowi Brzozowskiemu za jego trzydziestoletnią działalność na rzecz rozwoju pożarnictwa na terenie Gminy Rogóźno.

Dziękuję za obecność na Zjeździe Dh Sławomirowi Chyle – Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

Oficjalnego zamknięcia obrad Zjazdu dokonał nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh Krzysztof Polesiak.