Dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022.


Gmina Rogóźno znalazła się wśród 34 jednostek samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022. Na realizację zadania Gmina otrzymała 56 548,80 zł. Działania związane z realizacją Programu będzie podejmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie.

Program ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Gmina będzie realizowała program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.