KGW mają czas na rozliczenie wydatków do końca stycznia.


Koła gospodyń wiejskich, które w 2021 roku złożyły wnioski w ARiMR o przyznanie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację celów statutowych i ją otrzymały, mają czas na złożenie w Agencji sprawozdania z tego, na co koło wydało pieniądze, do końca stycznia 2022 roku.