NABÓR DO PROJEKTU PN. „POWER Biznes” dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych lub kompetencji


NABÓR DO PROJEKTU PN.
„POWER Biznes”
dla osób zainteresowanych podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych
lub kompetencji

 

 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudzi
ądzu realizuje
projekt pn.: „POWER Biznes”

 

 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, którzy:

  • zamieszkują lub pracują, w tym uczą się, na terenie Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego;
  • są osobami biernymi zawodowo lub ubogimi pracującymi lub osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych i/lub pracującymi
    w ramach umów cywilnoprawnych i których wynagrodzenie
    nie przekraczają wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia

W ramach projektu oferowane są bezpłatne szkolenia zawodowe oraz  wsparcie towarzyszące w postaci stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu  oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje:

Siedziba Biura Projektu:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ,

Ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86-300 Grudziądz,

tel. 513 433 119, e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl, www.gpk.grudziadz.pl,

 

Punkt konsultacyjny:

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

  1. Parkowa 22, pokój 303, tel. 56 643 84 37