Od 1 lutego 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy.


Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioskodawca może je przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane na wskazane przez rodziców rachunki bankowe.

Prowadzone postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.