Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2022 r., od dnia 9 lutego 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 8,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy