Uwaga emeryci EWK! Do 28 lutego wnioski o świadczenie wyrównawcze od stycznia


Tylko do 28 lutego br. osoby uprawnione do tzw. emerytury EWK, które w dalszym ciągu sprawują opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, mogą złożyć wniosek o świadczenie wyrównawcze z wyrównaniem od 1 stycznia br. Po tej dacie świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku. Dotyczy to tych, których pobierane obecnie emerytury EWK są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne.

W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłaca 1256  wcześniejszych emerytur z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, czyli tzw. emerytur EWK. Większość z nich wypłacana jest w kwocie 1250,88 zł brutto. Od tego roku osoby pobierające niskie emerytury EWK mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wyrównawczego podwyższającego ich emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, które od 2022 r. wynosi 2119 zł. Do tej pory do placówek ZUS w naszym regionie wpłynęło 418 wniosków o świadczenia wyrównawcze – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne, aby otrzymać świadczenie wyrównawcze od stycznia, należy złożyć wniosek do końca lutego br. Wnioski o świadczenie należy składać do organu, który obecnie wypłaca emeryturę EWK np. do ZUS-u, lub innego organu emerytalno-rentowego– dodaje rzeczniczka.

Zmiana przepisów od stycznia 2022 r. w zakresie wyboru świadczenia korzystniejszego wypłacanego z ZUS lub MOPS, GOPS

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z MOPS-u, GOPS-u czy innych instytucji, które po 1 stycznia 2022 r. złożyły wniosek do ZUS-u np. o emeryturę czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, mogą wybrać, które świadczenie dla nich jest korzystniejsze i które chcą mieć wypłacane. Nie można pobierać obu świadczeń. Dotyczy to także wniosków złożonych po 1 stycznia o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające czy rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym.

W niektórych przypadkach świadczenie emerytalno-rentowe, ustalone w kwocie niższej niż świadczenie pielęgnacyjne, może być korzystniejsze z uwagi na możliwość zarobkowania albo możliwość uzyskania tzw. 13-tej i 14-tej emerytury. Możliwe są też przypadki, w których wyższe świadczenie emerytalno-rentowe, może być świadczeniem mniej korzystnym dla zainteresowanego od świadczenia pielęgnacyjnego np. ze względu na dokonywane potrącenia na rzecz komornika.

Decyzja o wyborze korzystniejszego świadczenia należy do klienta. Jeśli chce otrzymywać świadczenie z ZUS, to musi o tym powiadomić ZUS, odsyłając lub składając osobiście w placówce ZUS uzupełniony wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia. Wniosek o podjęcie wypłaty powinien być złożony jak najszybciej. Jeśli taki wniosek zostanie zgłoszony po uprawomocnieniu się decyzji przyznającej świadczenie z ZUS, to podjęcie wypłaty świadczenia nastąpi od miesiąca zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia. Jeśli klient nie zrobi nic lub wskaże, że wybiera świadczenie pielęgnacyjne, to ZUS zawiesi prawo do emerytury czy renty do czasu złożenie wniosku o podjęcie jej wypłaty.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim