Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.


Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno uzyskała akceptację projektu na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego ramach programu Program Polska Cyfrowa 2014-2020, V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU. Wkrótce nasz samorząd podpisze stosowną umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 210.000 zł, 84 dzieci z terenu Gminy Rogóźno otrzyma sprzęt komputerowy (laptopy) o wartości 2.500 zł.

O dalszych etapach realizacji dofinansowania, osoby zainteresowane będziemy informować na bieżąco.