KONKURS FOTOGRAFICZNY – PRZYRODA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą „Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego“.

Głównym celem konkursu jest promocja i wspieranie ochrony unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, a także zachęcenie uczestników do obserwacji środowiska naturalnego i rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach realizacji tego celu podczas konkursu zostaną wyłonione najciekawsze fotografie interpretujące temat w sposób nowatorski i kreatywny, a jednocześnie reprezentujące najwyższą jakość techniczną, kompozycyjną oraz artystyczną.

Regulamin Konkursu Foto Wojewoda 2022 – pobierz