Nabór do Zespołu Ośrodków Wsparcia


Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie prowadzi nabór do Zespołu Ośrodków Wsparcia tj. Dziennego Domu “Senior+” w Rogóźnie oraz Klubu “Senior+” w Jamach. Serdecznie zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie gminy Rogóźno w wieku 60+, które są nieaktywne zawodowo. Poniżej zamieszczono formularze, które należy wypełnić i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie.

Regulamin rekrutacji i funkcjonowania Zespołu Ośrodków Wsparcia

Załącznik Nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik Nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik Nr 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik Nr 4 Zaświadczenie o stanie zdrowia

Załącznik Nr 5 Deklaracja uczestnictwa w Klubie