ZUS wspiera uchodźców z Ukrainy


Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. Jest także gotowy, by udostępnić swoją bazę lokalową uchodźcom z Ukrainy.

Na stronie internetowej ZUS-u ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim gdzie i na jakich warunkach uchodźcy mogą uzyskać pomoc. Będą również publikowane aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych
i rentowych. Natomiast na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

„Będziemy starali się, aby wszystkie ważne dla uchodźców informacje były dostępne na stronie ZUS w języku ukraińskim. Pracujemy także nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy. Będziemy o tym na bieżąco informować” – zapowiada szefowa ZUS.

„Jesteśmy gotowi, by udostępnić uchodźcom z Ukrainy naszą bazę lokalową. To jest ok. 1400 miejsc w ośrodkach szkoleniowych. Już wczoraj przyjęliśmy pierwszy trzy rodziny” – poinformowała prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Polskie emerytury i renty na Ukrainie

Z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie, część osób, którym ZUS wypłaca polską emeryturę lub rentę na ukraińskie rachunki bankowe, może nie być w stanie pobierać tych świadczeń. Jeśli taka osoba znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki ZUS. Wówczas emerytura lub renta będzie wypłacana na nowy wskazany rachunek bankowy w Polsce. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać.

Jeśli natomiast dana osoba znajdzie się na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie. Ważne, by wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy. Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty. ZUS wznowi wypłatę  emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać. 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim