Środki z ARiMR dla hodowców pszczół.


Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą mogli ubiegać się hodowcy pszczół. Nabór wniosków przeprowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Udzielane wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O to dofinansowanie będą się mogli ubiegać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję.

Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie.

Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR.

Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru – czyli 1 kwietnia 2022 r.

Szczegóły na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy—nabor-2022.