Uwaga, planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej.


Uwaga, planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

17.03.2022 r. w godz. 08:30–13:00 Stacja: Rogóźno 115a, 116, od 120 do 124, 124A, od 127 do 130, 172, 403/3.

Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy.

Szczegółowe informacje na stronie www.energa-operator.pl w zakładce „Awarie i Wyłączenia”.