Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2022 r.


Urząd Gminy w Rogóźnie informuje, że Wójt Gminy Rogóźno Zarządzeniem nr 16/2022 z dnia 16.03.2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. Zapraszamy do składnia ofert.

 

Wzór oferty

Wzór oferty.pdf

zarzadzenie162022WGR