Zawiadomienie Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii opisujące postępowanie ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom z Ukrainy.


Załączniki: