Konkurs „PSTRYCZEK ELEKTRYCZEK – CZYLI JAK OSZCZĘDZAĆ PRĄD“.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaprasza uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. “PSTRYCZEK ELEKTRYCZEK – CZYLI JAK OSZCZĘDZAĆ PRĄD“.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie muszą przygotować własnoręczne pracę plastyczną, dowolną techniką, dotyczącą sposobów oszczędzania energii elektrycznej oraz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, takich jak np.: wiatr, fale morskie, słońce czy energia z wnętrza Ziemi.

Celem konkursu jest: podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie oszczędzania energii elektrycznej i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, rozwijanie zdolności manualnych i umiejętności plastycznych wśród dzieci oraz promocja Programu Doradztwa Energetycznego.

Prace Konkursowe zarówno indywidualne, jak i grupowe, należy nadesłać do 12 maja br. Główną nagrodą jest dwudniowy wyjazd na Zieloną Szkołę dla jednej klasy.

Szczegóły konkursu – kliknij tu