Taryfa zawierająca zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Rogóźno.


W poniższym załączniku przedstawiamy zestawienie cen za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Rogóźno.

 

Link:

GD.RZT.70.5.183.2022.D.DW.