Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Rogóźnie oraz Klubu Senior+ w Jamach.


W miniony piątek (01.04.2022 r.) odbyło się oficjalne otwarcie Zespołu Ośrodków Wsparcia: Dziennego Domu Senior+ w Rogóźnie oraz Klubu Senior+ w Jamach, na które nasz samorząd pozyskał środki w wysokości ponad 360.000 zł. W uroczystości udział wzięli: Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Mateusz Czarnowski – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Polityki Senioralnej, Adam Olejnik – Starosta Powiatu Grudziądzkiego, Michał Żmijewski – asystent Mariusza Kałużnego Posła na Sejm RP, Marzena Dembek – Przewodnicząca Rady Powiatu Grudziądzkiego, Zofia Laskowska – Radna Rady Powiatu Grudziądzkiego, Magdalena Parol – Dyrektor GOK w Rogóźnie, Hanna Hydzik – Przewodnicząca Rady Gminy, Piotr Pawłowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Radni Rady Gminy: Kinga Halik, Sylwia Mazurek, Krystyna Podziawo, Mirosław Klonowski oraz Ryszard Piekoś – Sołtys Białochowa. Gospodarzami wydarzenia byli: Małgorzata Żurawska – Zastępca Kierownika GOPS w Rogóźnie i Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy.
Seniorzy z Gminy Rogóźno będą mogli uczestniczyć w zajęciach, które pomogą im radzić sobie z problemami dnia codziennego. Są to, m.in. zajęcia z rehabilitacyjne, plastyczne czy usprawniające zdolności manualne. Ponadto będą korzystać z pokoi użytkowych. Wszystkie pomieszczenia są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Całkowity koszt modernizacji i wyposażenia obu instytucji zamknął się w kwocie 1 096 270,00 zł, a obie inwestycje uzyskały wsparcie z Wieloletniego Programu Rządowego Senior+ w wysokości ponad 600 000,00 zł.