Gmina Rogóźno otrzyma dofinansowanie w kwocie 5 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych!!!


Dziś zostały ogłoszone wyniki II edycji Rządowego Funduszu #PolskiŁad. Dzięki rządowemu programowi i bezzwrotnemu wsparciu nasz samorząd otrzyma 5 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych. Dziękujemy!!!

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.