Od czerwca o żłobkowe można ubiegać się tylko na bieżący okres


Rodzice, którzy złożyli wniosek o tzw. żłobkowe do końca maja 2022 r., mogli uzyskać dofinansowanie nawet wstecz, za okres od stycznia  2022 r., jeśli dziecko w tym czasie uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Od czerwca mogą ubiegać się o dofinansowanie jedynie na bieżąco.

Od kwietnia rodzice składają wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wnioski wpływają do ZUS wyłącznie elektronicznie przez  Platformę Usług Elektronicznych ZUS, Portal Emp@tia i bankowość elektroniczną. Na konta placówek w ramach żłobkowego ZUS przelał już ponad 86 mln złotych. Dofinansowanie objęło ponad 65 tys. dzieci –  informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Na przykład rodzic może otrzymać dofinansowanie na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, które ma mniej niż 12 miesięcy lub więcej niż 35 miesięcy. Wysokość dofinansowania to maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Bardzo ważne jest, aby placówki uzupełniły za wszystkie właściwe miesiące odpowiednie dane, które potrzebne są, aby automatycznie przyznać dofinansowanie. Brak wypełniania przez żłobki właściwych danych lub nieścisłości mogą powodować wydłużenie czasu oczekiwania na środki lub w pewnych wypadkach uniemożliwiać ich wypłatę. O kwocie środków przekazanej przez ZUS na rachunek placówki poinformujemy rodziców poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim