Kto i kiedy zgłasza dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego


Czasami zdarza się, że idąc do lekarza, dowiadujemy się, że nasze dziecko figuruje jako nieubezpieczone. Dlatego przy okazji Dnia Dziecka warto sprawdzić, czy nasza pociecha została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.

Do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko zazwyczaj zgłaszają ubezpieczeni rodzice. Mogą to zrobić, o ile nie jest ono objęte tym ubezpieczeniem z innego tytułu, np. nie jest pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadzącą działalność gospodarczą czy osobą bezrobotną. Także dziadkowie, emeryci mogą ubezpieczyć wnuka, ale tylko wtedy gdy rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego–  informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej- do ukończenia 26 lat. Natomiast jeżeli dziecko ma znaczny stopień niepełnosprawności, wówczas można ubezpieczyć je bez względu na to, w jakim jest wieku. Dzięki ubezpieczeniu dziecko może korzystać nieodpłatnie ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgłoszenie dziecka jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest darmowe i w żaden sposób nie wpływa na wysokość składki zdrowotnej.  Co więcej, niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosimy jedną, czy dwie osoby (np. małżonka i uczące się dziecko), składka na to ubezpieczenie będzie wynosiła zawsze 9% -wyjaśnia Krystyna Michałek.

Często zdarza się, że nasze pociechy oprócz tego, że się uczą- pracują.  Jeśli będą mieć inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, bo zostaną zatrudnione na przykład na umowę o pracę czy umowę zlecenia, to należy pamiętać, aby wyrejestrować dziecko z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Natomiast po zakończeniu zatrudnienia ponownie zgłosić dziecko do ubezpieczenia rodzica. W przeciwnym wypadku dziecko będzie figurowało jako nieubezpieczone.

Jak dokonać zgłoszenia  rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego pracodawcy czy zleceniodawcy.  Ma na to 7 dni od dnia zatrudnienia lub od momentu, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. Osoby prowadzące własną firmę zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście.  Ta sama zasada dotyczy wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wyrejestrowania.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim