Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Rogóźno za 2021 r.


Szanowni Państwo!

Udostępniamy Państwu zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Rogóźno za 2021 r., w którym mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.
Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad  Raportem o stanie gminy według kolejności zgłoszeń.

zgloszenie_do_debaty_Gmina Rogozno