Voucher w wysokości 5 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.


W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbyła się uroczystość przekazania promes Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno w obecności parlamentarzystów: Anny Gembickiej, Joanny Borowiak i Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Józefa Ramlau – Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego odebrał voucher w wysokości 5 000 000 zł na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno – etap I.