Uwaga gwałtowne wzrosty stanów wody!!!


Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 01.07.2022 do godz. 08:00 dnia 02.07.2022

Obszar: zlewnia rzek Przymorza, zlewnia rzek uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, zlewnia dolnej Wisły (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)

Przebieg: w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość osiągnięcia stanów wysokich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog:  Katarzyna Krzysztofik

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni, Ostrzeżenie nr 72.