LGD „Vistula – Terra Culmensis zaprasza na wizytę studyjną.


LGD „Vistula – Terra Culmensis zapraszamy Sołtysów, Radnych, członków NGO, KGW, OSP, lokalnych liderów działających na rzecz swojego sołectwa do udziału w wizycie studyjnej: „TRYGORT– lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki w aktywizacji, animacji, wdrażania inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich z liderem na czele w województwie warmińsko-mazurskim”.

Liczba miejsc ograniczona !!!

Zapisy w godzinach pracy Biura LGD, tj. od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Koniecznie wypełnij KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ.

Forma składania kart: osobiście lub mailowo.

ZASADY REKRUTACJI:
Zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie. Forma zgłoszenia: Karta zgłoszeniowa
Termin zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane są od 22 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r.

Formy składania Kart zgłoszeniowych:

  • osobiście w Biurze LGD – Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej  lub
  • mailem: sekretariat@lgdvistula.org poprzez wysłanie podpisanego skanu Karty zgłoszeniowej.

Zapoznaj się z całym Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji: pobierz REGULAMIN 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.

Wyjazd ten organizujemy wspólnie z Lokalna Grupa Działania “Zakole Dolnej Wisły”.