Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych Zarośle oraz Kłódka


W załączeniu prezentujemy Państwu ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych Zarośle oraz Kłódka.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kłódka – 10.08.2022 r.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zarośle – 10.08.2022 r.