Dane kwartalne III kw. 2022 r. – PPCP


Poniżej prezentujemy dane dot. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 70 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 34 szt.
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 641 092 zł