Środki z MSWiA na rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.


Dzięki wsparciu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Gminy Rogóźno trafią dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które będą mogli przeznaczyć m.in.: na umundurowanie i wyposażenie osobiste dla członków MDP. Kwota ponad 12,0 tyś. złotych trafi do:
– MDP OSP Rogóźno
– MDP OSP Szembruk
– MDP OSP Szembruczek
– MDP OSP Rogóźno Zamek

Gratulujemy wsparcia, które przyczyni się do rozwoju tych jednostek.