Akcja sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących w Gminie Rogóźno.


Wójt Gminy Rogóźno informuje, że od dnia 28 listopada 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków w budżecie będzie możliwość skorzystania z usługi weterynaryjnej polegającej na zabiegu sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących z terenu Gminy Rogóźno.

Zabiegi zostaną przeprowadzone w Gabinecie Weterynaryjnym „Rudy Kot” przy ul. Generała Józefa Kustronia 3, 86-300 Grudziądz.

Na zabiegi w ww. przychodni będzie umawiał Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Rogóźno przy dostosowaniu odpowiedniego terminu oraz godziny z lekarzem weterynarii.

Koszty zabiegów w 100% finansuje Gmina Rogóźno.

Wszystkie koty zostaną odrobaczone i odpchlone po zabiegu.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie formularza „Wniosek o sfinansowanie zabiegu/ów kastracji/sterylizacji kotów wolno żyjących” oraz złożenie go w Biurze Obsługi Mieszkania w siedzibie Urzędu Gminy.

Formularz dostępny są w Urzędzie Gminy Rogóźno oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.rogozno.ug.gov.pl/zwierzeta.html .

Usługa zostanie sfinansowana z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt w Gminie Rogóźno na rok 2022”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej pok. 2 lub pod numerem tel. 609 -738-750.

 

Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji – pobierz