Uwaga silny mróz!!!


Zjawisko: silny mróz

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  dotyczy powiatów: Grudziądz, grudziądzki.

Czas obowiązywania: od godz. 12:53 dnia 16.12.2022 do godz. 09:00 dnia 17.12.2022 r.

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Zmiana dotyczy skrócenia terminu ważności ostrzeżenia.

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 177.