Zakończył się nabór wniosków na kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących.


Urząd Gminy informuje, że zakończył się nabór wniosków na kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących w ramach tegorocznego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt w Gminie Rogóźno”.

Kolejny nabór na ww. zadanie zostanie ogłoszony w 2023 r. niezwłocznie po Uchwaleniu Programu opieki nad zwierzętami, o czym Państwa publicznie poinformujemy.