SPOTKANIE INFORMACYJNE w związku z budową GAZOCIĄGU GUSTORZYN – GARDEJA


OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ZAPRASZA
mieszkańców z Gmin: Gruta, Grudziądz i Rogóźno
na
SPOTKANIE INFORMACYJNE
w związku z budową
GAZOCIĄGU GUSTORZYN – GARDEJA
które odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. (czwartek) g. 14.00
Miejsce spotkania: sala narad Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta
Cel
Przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Gardeja.
Opis Przedsięwzięcia
Gazociąg Gustorzyn – Gardeja o długości około 128 km, średnicy 1000 mm stanowi część lądową programu FSRU. Gazociąg będzie przebiegał przez gminy w województwie kujawsko – pomorskim: Brześć Kujawski, Lubanie Waganiec, Raciążek, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Wielka Nieszawka, Lubicz, Łysomice, Chełmża, Lisewo, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Grudziądz, Gruta, Rogóźno, m. Toruń
Nowy gazociąg zapewni możliwość odbioru dodatkowego wolumenu gazu pochodzącego z terminala FSRU, planowanego w rejonie Zatoki Gdańskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę przepustowości polskiego systemu przesyłowego i tym samym przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Inwestycja posiada status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).
Zakres przekazywanych informacji
➢ Omówienie statusu prac projektowych, zakresu i harmonogramu;
➢ Informacje na temat podstaw prawnych realizacji inwestycji; procedury odszkodowawczej;
Uczestnicy spotkania
Spotkanie dedykowane jest wszystkim interesariuszom inwestycji. W szczególności zapraszamy właścicieli nieruchomości, przez tereny których będzie przebiegała planowana trasa gazociągu.
Nazwa Gminy
Wykaz obrębów geodezyjnych objętych inwestycją
Gruta
Nicwałd, Plemięta, Pokrzywno, Wiktorowo.
Grudziądz
Grabowiec, Skarszewy, Stary Folwark, Wielkie Lniska.
Rogóźno
Budy, Gubiny, Kłódka Szlachecka, Rogóźno.
Udział w spotkaniu oznacza akceptację Regulaminu Spotkania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla osób uczestniczących w spotkaniu informacyjnym w związku z realizacją projektu budowy gazociągu Gustorzyn- Gardeja, który stanowi integralną część niniejszego zaproszenia. Czas trwania spotkania do 2 godzin.
Składanie pytań/wniosków/próśb
Wszelkie pytania/wnioski/prośby dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl oraz na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk dopiskiem „ Komunikacja gazociąg Gustorzyn- Gardeja”.
Więcej informacji o inwestorze i projekcie znajdą Państwo na stronie: www.gaz-system.pl

Regulamin i informacja RODO Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ