Sprawozdanie Wójta Gminy Rogóźno z realizacji programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.


Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy Państwu Sprawozdanie Wójta Gminy Rogóźno z realizacji programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Rogóźno z realizacji programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. – kliknij i pobierz