Przebudowa drogi w miejscowości Zarośle.


Przebudowa drogi w miejscowości Zarośle.
W dniu 12.10.2016r. dokonano odbioru kolejnej inwestycji gminnej pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Zaroślu”. Przebudowana została droga dojazdowa do gruntów rolnych w Zaroślu na odcinku 0,8 km. Inwestycja powstała przy finansowym wsparciu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 71 tys. zł, przy całkowitych kosztach jej wykonania w wys. 290 tys. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót drogowych „DROBUD” z Wąbrzeźna.

p1050439 p1050443 p1050444