Informacja dotycząca przerwy w dostawie wody


Niniejszym informuje się, że Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóźnie – Gminny eksploatator sieci wodno-kanalizacyjnych przekazała informację dotyczącą przerwy w dostawie wody w miejscowościach zaopatrywanych z hydroforni w Rogóźnie, w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej.

Przerwa w dostawie wody dotyczy mieszkańców następujących miejscowości: Rogóźno, Gubiny, Jamy, Kłódka, Białochowo, Skurgwy i Rogóźno-Zamek w dniu 11.10.2016r. w godz. 9:00 – 15:00