Przebudowa drogi w Rogóźnie.


prow

 erfnrrow

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Inwestycją realizowaną obecnie przez gminę jest „Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie.” Na wykonanie zadania pozyskaliśmy środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania to 63,63% wartości inwestycji, która wynosi 388 tys. zł. Wykonawcą zadania jest firma SKANSKA S.A z Warszawy wyłoniona w drodze przetargu. Celem wykonywanej operacji jest poprawa infrastruktury drogowej na odcinku 980 mb, która przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.