Przebudowa drogi w miejscowości Jamy


Gmina zakończyła kolejną inwestycję drogową pn. Przebudowa drogi w miejscowości Jamy. Przebudowana została droga gminna relacji Jamy – Gardeja o długości 1720 mb. Droga posiada dwa pasy ruchu o szerokości 2,75 m, odpowiednio utwardzone pobocza oraz rowy odwadniające. Zastosowano elementy uspokojenia ruchu drogowego tj. wyspy separujące zlokalizowane w osi jezdni oraz wyspy azylu dla pieszych. Przebudowano skrzyżowanie, wybudowano peron przystankowy wraz z wiatą oraz wybudowano nowe chodniki. Koszt wykonania inwestycji to 1 601 tys. zł, z czego 50% gmina otrzymała z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.