Przebudowa drogi w miejscowości Szembruk


W dniu 14.11.2017r. dokonano odbioru kolejnej inwestycji gminnej pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembruk”. Przebudowana została droga dojazdowa do gruntów rolnych w Szembruku na odcinku 998 mb. Inwestycja powstała przy finansowym wsparciu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 48,5 tys. zł, przy całkowitych kosztach jej wykonania w wys. 425 tys. zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” z Wąbrzeźna.