Nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2018 roku


Wójt Gminy Rogóźno informuje, że od 1 stycznia 2018 roku usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Rogóźno będzie świadczyć Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław, Wielki Komórsk, ul. Warlubska 17.

Jednocześnie informuję, że zmieniają się zasady segregacji odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno od 1 stycznia 2018 roku odpady należy segregować na następujące frakcje:

  • papier i tektura – pojemnik w kolorze niebieskim;

  • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik w kolorze żółtym;

  • szkło – pojemnik w kolorze zielonym;

  • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik w kolorze brązowym;

  • pozostałe odpady komunalne