„Dobry start”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, w siedzibie Ośrodka można będzie ubiegać się o świadczenie w wysokości 300 zł. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Świadczenie dobry start przysługuje bez względu na dochód każdemu dziecku rozpoczynającemu rok szkolny do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego!

Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie w pokoju nr 4. W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu 2018 r. i sierpniu 2018 r., ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do 30 września 2018 r. Wypłata świadczeń na wnioski złożone po 31sierpnia 2018 r. nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Wnioski złożone po upływie 30 listopada br. pozostawia się bez rozpatrzenia!